top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Tam Zamanı Burs Programı olarak, kişisel verilerinizi korumak ve gizliliğinizi sağlamak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümlerine uymaktayız. Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla toplandığı, kimlerle paylaşıldığı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır:

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Tam Zamanı Burs Programı olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:

  • Başvurunuzu değerlendirmek ve programımıza katılımınızı sağlamak,

  • İletişim kurmak ve sizlere programımızla ilgili bilgi vermek,

  • Size özel destekler, burslar veya eğitim fırsatları sunmak,

  • Hizmet kalitemizi iyileştirmek ve istatistiksel analizler yapmak.

 2. Kişisel Verilerin Paylaşımı: Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler gerektirdiği durumlar dışında üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Ancak, işbirliği yaptığımız hizmet sağlayıcılar veya danışmanlarımızla veri paylaşımı yapılabilmektedir, ancak bu paylaşımlar KVKK'ya uygun şekilde gerçekleştirilir.

 3. Kişisel Verilerin Korunması: Kişisel verilerinizi, KVKK'nın öngördüğü teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleriyle korumaktayız. Verilerinizin yetkisiz erişime, kayba, hırsızlığa veya manipülasyona karşı korunması için gerekli önlemleri alıyoruz.

 4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi: Kişisel verileriniz, işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca ve mevzuatta belirtilen saklama sürelerine uygun olarak işlenir. Verileriniz, işleme amacı ortadan kalktığında veya saklama süreleri dolunca silinir veya anonim hale getirilir.

 5. Kişisel Veri Sahibi Hakları: KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize olan sonuçlara itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 6. Kişisel Veri İşleme İlkeleri: Kişisel verilerinizin işlenmesi sürecinde KVKK'nın belirlediği ilkeleri takip ediyoruz, bunlar arasında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, amaç sınırlaması, veri minimizasyonu, doğruluk, saklama sınırlaması ve veri güvenliği yer almaktadır.

Tam Zamanı Burs Programı olarak, kişisel verilerinizi yasal düzenlemeler ve etik kurallar çerçevesinde işlemekteyiz. KVKK ile ilgili haklarınızı kullanmak veya gizlilik politikamızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

bottom of page